try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
www.slaapclinic.nl

Opleiding

Collega-coaches/therapeuten die verdieping willen in hun eigen vak op het gebied van slaap en slapeloosheid leid ik op tot slaapcoach. Indiviueel of in kleine groepjes stem ik de inhoud van de opleiding af op jouw achtergrond en wensen.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

- wat is slaap, waarom slapen we, theorie, feiten, cijfers over slaaptekort, risico's van slaap tekort.
- hoe functioneert je brein voor, tijdens en na slaap
- hoe ontdek je en disbalans in het brein en in de hersenchemie en hoe kan je dat herstellen
- wat gaat er mis in je brein als je structureel te weinig slaapt
- wat kan je doen om daar verbetering in te brengen
- wat zijn de gezondheidsrisico's van slaap tekort
- wat zijn de risico's voor de mentale/emtionele gezondheid
- wat is de spirituele boodschap van slapeloosheid
- welke oefeningen kan je mensen mee geven en wat is het effect daarvan
- wat zijn de feiten en de nieuwe, recente gedane ontdekkingen over slaap en slapeloosheid
- welke slaapmedicatie is in omloop en hoe werkt het (niet)
- welk afbouwschema kan jet het beste hanteren in welke situatie (overleg met huisarts)
- hoe werken slaapklinieken, wat doen ze en hoeveel effect heeft hun aanpak
- werken met NeurOptimal Neurofeedbacktraining

Tijdens de opleiding is er ruimte voor supervisie. Casussen en vragen kunnen worden ingebracht en besproken. Na beeindiging van de opleiding zijn er nog twee supervisie momenten ingepland, als onderdeel van de opleiding. Daarna kan je uiteraard zelf supervisie aanvragen, of samen met collega's een intervisiegroep starten.

Tijdens de opleidingsdagen is het mogelijk een NeurOptimal neurofeedbacktraining te doen.

Accreditatie als bijscholing bij KTNO is aangevraagd. De duur van het opleidingstraject is minimaal zes dagen, verspreid over 3 maanden, dit is excl de supervisiedagen